Opleiding tot tolk

Er bestaat in Nederland maar één opleiding en één master met betrekking tot gebarentolk/gebarentaal. Hieronder worden deze verder toegelicht.

HBO Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Tolk NGT

Deze vierjarige bachelor wordt gegeven aan de Hogeschool Utrecht, de enige locatie in Nederland. Je kunt hem in zowel voltijd als deeltijd volgen. Je leert uiteraard de volledige gebarentaal en hoe je dit overbrengt aan anderen als leraar zijnde. Je gaat stagelopen en zet je opgedane kennis meteen in de praktijk in. Je leert didactische en communicatieve vaardigheden. Na de opleiding kun je doorstuderen met een master of direct gaan solliciteren bij onder andere scholen en zorginstellingen. Als je kiest om als tolk aan de slag te gaan. kan dit in loondienst bij een bedrijf zoals de GGZ, maar meestal begin je voor jezelf als zzp’er.

Master Master Deaf Studies & Communication Needs

Na je bachelor kun je ook een master gaan volgen. De opleiding duurt één jaar en zorgt ervoor dat je je kunt verdiepen en verbreden in de wereld van gebarentaal. Wanneer je tijdens het werk in aanraking komt met leerlingen die moeite hebben met hun spraak- en taalontwikkeling door bijvoorbeeld gehoorverlies of een taalstoornis is het fijn om te weten hoe je hiermee om kunt gaan. at leer je gedurende deze master. Je kunt hem combineren met je baan, want je volgt hem in deeltijd. Je volgt hem wederom enkel en alleen aan de Hogeschool Utrecht.

Wat word je nu eigenlijk en waar kun je gaan werken?

Je kunt kiezen voor leraar NGT of tolk NGT. Als leraar kun je trainer worden bij cursussen, op scholen werken of binnen zorginstellingen. Je leert mensen de gebarentaal aan of geeft les aan doven en slechthorenden. Als tolk zijnde vertaal je tussen de gesproken taal en de gebarentaal. De meeste tolken werken voor zichzelf als freelancer, maar soms werken ze ook in loondienst bij een bedrijf. Meestal worden zzp’ers ingezet bij zorginstellingen, in de media of binnen het onderwijs. Of ze zetten hun eigen bedrijf op en bieden zelf cursussen aan om de gebarentaal aan anderen te leren.